Teedin2 Teedin2 Service Logo

ร่วมเป็น AGENT กับเราดียังไง?

ติดเจ้าของทรัพย์

ไม่ทำงานแบบผ่านหลายต่อเพื่อลดปัญหาต่างๆ

มีการตลาดให้

แนะนำ ช่วยเหลือ การตลาดแบบ online offline พร้อมสนับสนุนเครื่องมือการทำงาน

ทีมงานกราฟฟิค

ไม่ต้องหาจ้างคนทำภาพ ให้เสียค่าใช้จ่าย

ทำสัญญาชัดเจน

ทำงานแบบตรงๆ มีสัญญาชัดเจน ตามที่ตกลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Add Line Facebook